Where's the business in Blockchain and Sociocracy 3.0

donderdag, 27 september 2018

Leuven - Gaston Geenslaan 11 B4

17:45
Welcome with food & drinks
18:15
Building eco-systems - where's the business in blockchain

Thomas Marckx // TheLedger

Do you need a blockchain? No,… but do you need an iPhone? Well, no either; but everybody wants one. Blockchains are the same, except it’s clear what the advantages of an iPhone - and any other smartphone - are. No so clear for a blockchain …. Right?

We’ll take a step back from blockchain technologies and focus on shared ledger - or distributed ledger, if you want to stay within the techie jargon. Why do humans have a reflex for cooperation? How have we solved communication and perception problems in a past analogue world? How are these concepts evolving in a future - and present - digital world. What can shared ledgers in general and blockchains specifically, do to make this future possible? So that eventually we can end with the question: “where’s the business in blockchain?”

Come and find out why the blockchain is mostly a business-revolution!

Break
19:15
Haal het beste uit mens én organisatie met Sociocratie 3.0!

Dieter Dehaes // iLean

Sociocratie 3.0 is een jong maar enorm krachtig model voor meer menselijke en effectieve samenwerking. Het combineert de sociocratische principes en de agile mindset en technieken in zeventig flexibel inzetbare patronen. Hiermee kunnen leiders, teams en organisaties aan de slag om meer wendbaarheid, effectiviteit en voldoening te creëren.

Meer en meer organisaties beseffen dat succes niet alleen door cijfers en resultaten bepaald wordt. Een succesvolle organisatie is ook betekenisvol, zowel voor haar klanten, partners als haar medewerkers. En ze reageert snel en adequaat op de steeds sneller evoluerende wereld rondom ons.

Maar hoe doe je dat, straffe resultaten neerzetten én tegelijkertijd betrokken en geëngageerde medewerkers hebben? Hoe zorg je ervoor dat je organisatie zichzelf voortdurend heruitvindt en doeltreffend op de markt anticipeert?

Sociocratie 3.0 - afgekort S3 - geeft teams en organisaties heel concrete antwoorden op bovenstaande uitdagingen. S3 verzamelt namelijk meer dan 70 onmiddellijk bruikbare patronen en technieken rond:

  • het maken van goeie beslissingen die ieders wijsheid bevatten zonder oeverloze discussies
  • bewuster en beter samenwerken vanuit engagement en verantwoordelijkheid
  • het organiseren van werk zodat maximaal waarde opgeleverd wordt
  • het creëren van een wendbare organisatiestructuur die maximaal de organisatiedoelen ondersteunt.

S3 slaagt er als eerste in om de principes van het sociocratische denken - zoals gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheidszin - naadloos te combineren met de agile principes zoals voortdurend verbeteren en zelfsturing. Hierdoor geeft S3 aan teams en organisaties heel concrete handvaten om hun cultuur en de attitude van medewerkers te veranderen. Om zelfsturing op de juiste manier binnen te brengen en wendbaarheid op grotere schaal te garanderen.

Tijdens deze sessie leer je de basisconcepten van S3 kennen en ervaar je zelf hoe je in een (grote) groep toch vlot tot goeie beslissingen komt.

20:00
Closing & Networking
Date & time

donderdag, 27 september 2018
From 17:45 till 20:30

Location

Cronos Leuven
Gaston Geenslaan 11B4
3001 Leuven (Heverlee)
View on map